Behandeling van traumagerelateerde problemen

Sinds 2015 heb ik een kleine eigen praktijk waarin ik specialistische behandeling bied aan kinderen en jongeren (0-18) met traumagerelateerde problematiek. De praktijk bevindt zich in het Centrum van Den Haag. Het adres is Westeinde 135.

In de behandeling maak ik vooral gebruik van EMDR en cognitieve gedragstherapie. Ouders (en/of pleegouders of andere opvoeders) worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Ook werk ik het liefst samen met de school waar een kind of jongere op zit. Ik doe dit natuurlijk alleen als we gezamenlijk vinden dat dit helpend kan zijn.

Alleen specialistische GGZ

Ik ben klinisch psycholoog en bied alleen specialistische GGZ. Dat betekent dat kinderen verwezen kunnen worden indien er sprake is van (het vermoeden van) gediagnosticeerde problematiek. Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig waarop staat dat het om specialistische GGZ gaat.

Scroll naar boven