Training Traumasensitief onderwijs

Deze training wordt, voorheen onder de naam ‘lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’, op verschillende locaties door verschillende organisaties aangeboden, o.a. bij www.hetlock.nl. Leony geeft deze training nu niet. Wil je als school een in company training kijk dan op het overzicht van de trainers.

De training is bedoeld voor leraren en andere professionals in het basisonderwijs (zoals intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers) die meer kennis willen over de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en concrete handvatten om getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

Inmiddels wordt de training ook gegeven binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Omdat in de training gebruik wordt gemaakt van de eigen casuïstiek van de school kun je de training altijd op maat maken. De principes van TSO zijn in het voorgezet onderwijs niet anders dan in het basisonderwijs.

Voor professionals in het basisonderwijs

De training Traumasensitief onderwijs biedt leraren en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leraren kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.

Doelen van de training

Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
  • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
  • onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
  • onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
  • onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.
Scroll naar boven