Tweedaagse Train-de-trainer Traumasensitief onderwijs

Speciaal voor professionals in het onderwijs, de ggz of de jeugdzorg, die deze training willen geven aan leerkrachten en schoolteams.

De train-de-trainer bereidt professionals voor op het geven van de training Traumasensitief onderwijs. De train-de-trainer vraagt dan ook om ruime voorkennis en ervaring en een hele goede voorbereiding. Lees daarom voordat je je inschrijft verderop wat er van je als deelnemer wordt verwacht. Het is sterk aanbevolen om eerst de training te volgen voordat je de train-de-trainer volgt. 

De training Traumasensitief onderwijs laat leraren zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De training zorgt voor een beter begrip voor het kind en geeft handvatten om het kind optimaal te ondersteunen.

Trainingsdata

TrainingsdataDocentenLocatieAANMELDEN
Vrijdag 7 en vrijdag 21 maart 2025Leony Coppens en Jolanda BuijzeUtrechtAANMELDEN
Dinsdag 28 januari en woensdag 12 februari 2025Marije van Etten en Janneke de VreezeUtrechtVol! Aanmelden is niet meer mogelijk
Donderdag 28 november en woensdag 11 december 2024Jolanda Buijze en Anouska KloesUtrechtVol! Aanmelden is niet meer mogelijk
Woensdag 9 en vrijdag 18 oktober 2024Marije van Etten en Janneke de VreezeUtrechtVol! Aanmelden is niet meer mogelijk
Donderdag 19 en vrijdag 27 september 2024Marije van Etten en Jolanda BuijzeUtrechtVol! Aanmelden is niet meer mogelijk

Docenten

Leony Coppens is vrijgevestigd klinisch psycholoog, supervisor VGCt, supervisor vereniging EMDR Nederland en psychotraumatherapeut NtVP. Ze is hoofdauteur van het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en heeft de training Traumasensitief onderwijs (TSO) ontwikkeld.

Marije van Etten is vrijgevestigd Gz-psycholoog en werkt bijna 20 jaar in de kinderen en jeugd GGZ. Zij biedt diagnostiek en behandeling kinderen t/m 12 jaar en hun gezin, in het bijzonder aan gezinnen die vast zijn gelopen door ingrijpende levensgebeurtenissen. Supervisie en lesgeven zijn een grote passie, alsook de training TSO geven. Marije zet zich met veel enthousiasme in om de brug tussen onderwijs en zorg zo stevig mogelijk te maken.
Marthe Schneijderberg werkt als GZ-psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp. Daar biedt ze diagnostiek en behandeling aan kinderen en hun gezinnen waarbij sprake is van traumagerelateerde problematiek en/of problematische gehechtheid. Ze is mede auteur van Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.
 
Janneke de Vreeze-v.d. Valk  heeft jarenlange ervaring als leerkracht in het regulier basisonderwijs. Op dit moment werkt zij als orthopedagoog/ambulant begeleider bij de AED, een expertisecentrum van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Janneke geeft de training TSO regelmatig binnen het regulier en speciaal onderwijs. 
Jolanda Buijze heeft jarenlange ervaring als leerkracht en intern begeleider in het regulier en speciaal onderwijs. Op dit moment werkt zij als ambulant onderwijsspecialist bij een Orthopedagogisch didactisch centrum. Jolanda is vanaf de start betrokken bij de training TSO en heeft deze al vele malen gegeven binnen het regulier en speciaal onderwijs, waaronder ook scholen met veel nieuwkomers.
Anouska Kloes werkt als psychotherapeut en GZ-psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter  Jeugdhulp. Daar biedt zij diagnostiek en behandeling aan kinderen en hun gezinnen waarbij sprake is van complexe traumaproblematiek. Anouska geeft regelmatig de training traumasensitief onderwijs (TSO) in zowel het primaire als voortgezet onderwijs.
Scroll naar boven